• non-stop
 • Pipera nr. 26, Sector 1, Bucharest

Termeni şi condiţii

TERMENI ȘI CONDIȚII

Ca orice comunitate care se guvernează după anumite reguli, utilizatorii acestui site trebuie să respecte regulile comunităţii unde ajung şi nu cele ale comunităţii de unde sosesc. Astfel, ne aşteptăm ca vizitatorii site-ului nostru să respecte regulile comunităţii PROSPERO RENT AUTO SRL denumită în continuare PROSPERO RENT AUTO SRL.

PROSPERO RENT AUTO SRLeste o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, Sector 2, Strada Barbu Văcărescu, nr.129, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5255/2013, cod unic de înregistrare/cod TVA RO31540990.

Site-ul https://www.prosperorentauto.ro/ este administrat de PROSPERO RENT AUTO SRL si are ca scop promovarea serviciilor oferite de firma noastră.
Prin utilizarea acestui website se consideră că acceptaţi în mod automat termenii şi condiţiile prezentate pe această pagină cat si cu conditiile de Prelucrare a datelor cu caracter personal si Politica de utilizare Cookie. În caz contrar, este dreptul dumneavoastră de a înceta navigarea paginilor de Internet de la adresa https://www.prosperorentauto.ro/.

Orice vizitator foloseste site-ul pe riscul propriu, iar termenii şi condiţiile sunt aplicabile pentru orice site deţinut de PROSPERO RENT AUTO SRL.

 1. Drepturi de autor. Toate materialele prezentate pe acest site sunt proprietatea PROSPERO RENT AUTO SRL şi nu pot fi copiate, reproduse, modificate, transmise, distribuite, vandute sau folosite în scop comercial fără acordul scris, în prealabil, al PROSPERO RENT AUTO SRL. Utilizatorii au dreptul de a distrubui conţinut pe reţele sociale sau alte site-uri în scopul recomandării sau promovarii web site-ului, fără a altera conţinutul, prin link-uri catre paginile site-ului nostru. Totuşi, dacă contextul în care sunt făcute aceste direcţionări contravine politicilor PROSPERO RENT AUTO SRL sau aduc un prejudiciu imaginii PROSPERO RENT AUTO SRL, ne rezervăm dreptul de a solicita eliminarea linkurilor respective, iar utilizatorul are obligatia de a şterge linkurile respective în termen de 48 de ore de la solicitare.
 2. Preţurile afisate pe acest site pot fi modificate fara o anunţare prealabilă a utilizatorilor. Preţurile nu sunt cu titlu de ofertă garantată şi nelimitată în timp.
 3. Informaţiile, comentariile şi comunicatele de pe PROSPERO RENT AUTO SRL nu constituie consultanţă pentru investiţii, recomandări de tranzactii sau oferte de vanzare concrete şi pot fi retrase sau modificate fără notificare în prealabil.
 4. Preţurile serviciilor sunt însoţite de anumite specificaţii. În cazul în care utilizatorul are nevoie de servicii cu alte specificaţii, PROSPERO RENT AUTO SRL poate solicita sau nu un preţ diferit decât cel afişat pe acest site.
 5. PROSPERO RENT AUTO SRL nu răspunde de conţinutul grafic sau contextual al site-urilor din portofoliu sau site-urilor partenere. Site-urile din portofoliu pot fi modificate, şterse ori înlocuite fără notificare şi nu vor reprezenta în toate cazurile calitatea lucrarilor PROSPERO RENT AUTO SRL.
 6. PROSPERO RENT AUTO SRL are dreptul de a refuza cereri care contravin politicii companiei sau legislaţiei în vigoare. Serviciile şi preţurile afişate nu sunt cu titlu de garanţie pentru orice cerere venita din partea utilizatorilor.
 7. PROSPERO RENT AUTO SRL nu este responsabil, în nici un caz, pentru daune care ar putea rezulta din erori sau lipsa de acuratete a unor materiale de pe acest website.
 8. Informaţiile pe care utilizatorul le furnizează, fie ele informaţii explicite sau informaţii cu caracter statistic, se supun regulilor de confidenţialitate.
 9. PROSPERO RENT AUTO SRL nu poate fi făcut răspunzător pentru eventualele greşeli apărute pe site sau pentru orice daune care ar putea apărea de pe urma acestora. În orice caz, semnalarea lor este foarte apreciată de echipa PROSPERO RENT AUTO SRL.
 10. Preţurile afişate pe https://www.prosperorentauto.ro/ sunt afişate în EURO si este specificat daca conţin sau nu TVA şi poti fi modificate fără notificare în prealabil. De asemenea, PROSPERO RENT AUTO SRL işi rezervă dreptul de a modifica disponibilitatea sau structura pachetelor de servicii făra notificări în prealabil.
 11. PROSPERO RENT AUTO SRL nu poate garanta că mesajele trimise catre PROSPERO RENT AUTO SRL vor fi primite în forma iniţială sau ca mesajul va ramane confidenţial în timpul transmiterii.
 12. Politica de confidenţialitate. Vă rugăm să accesaţi şi să citiţi şi secţiunea Politica de confidenţialitate deoarece se aplică vizitei pe acest site.
 13. Site-ul conţine link-uri catre alte site-uri. PROSPERO RENT AUTO SRL nu este răspunzător pentru conţinutul acestor site-uri, în cazul în care acele site-uri nu funcţionează corect ori sunt încărcate de malware. În orice caz, semnalarea acestor situaţii este foarte apreciată de echipa PROSPERO RENT AUTO SRL.
 14. Denumirea PROSPERO RENT AUTO SRL este marcă înregistrată al PROSPERO RENT AUTO SRL. Folosirea fără drept sau acord scris a tuturor materialelor PROSPERO RENT AUTO SRL este strict interzisă.
 1. CONDITII GENERALE 

1.Autovehiculul intruneste toate conditiile tehnice de folosire, fiind in stare normala de functionare si neavând defecte si lipsuri. Chiriasul declara ca a primit documentele necesare utilizarii autovehiculului:  certificat de inregistrare a autovehiculului , polita de asigurare RCA , copie contract de inchiriere , copie proces verbal de predare – primire .

2.Perioada minima de inchiriere, este de 48 de ore. 

3 Chiriasul are obligatia ca pentru autovehiculul pus la dispozitie de catre proprietar sa plateasca o chirie echivalenta in lei la cursul de schimb al BNR + 2%  din valoarea contractului de inchiriere.

4 In momentul preluarii masinii clientul trebuie sa prezinte un card de credit pentru plata inchirierii  sau a garantiei. Lipsa cardului de credit poate duce la imposibilitatea de a livra masina catre client . Este obligatoriu ca si plata inchirierii si plata garantiei sa se faca cu carte de credit. Se accepta doar carduri MasterCard si Visa .În afara sumelor pe care le plateste Locatorului drept chirie, chiriasul este obligat sa constituie garantie de buna utilizare pe durata derularii contractului, suma ce va fi returnata chiriasului, daca nu sunt constatate daune sau avarii la autovehicul, in momentul predarii acestuia catre proprietar. Deasemena Chiriasul este de acord cu incasarea partiala sau totala a garantiei de catre Locator in cazul in care Chiriasul incalca una sau mai multe clauze de la capitolul X din prezentul contract, fara a se limita insa doar la acestea  . 

V.LOCUL INCHIRIERII SI UTILIZAREA AUTOVEHICULULUI

1)Chiriasul este tinut a utiliza autovehiculul pus la dispozitie de catre proprietar exclusiv in scopul transportului de persoane, orice alta utilizare contrara atragând culpa chiriasului, pentru eventualele daune sau avarii produse. 

2)Locatorul, pe toata durata contractului isi pastreaza dreptul de proprietate deplina asupra autovehiculului inchiriat, care face obiectul prezentului contract de inchiriere. 

3)Chiriasul, pe intreaga durata a executarii contractului, nu poate cere sa i se restituie contravaloarea eventualelor imbunatatiri sau reparatii efectuate din initiativa sa si pentru care a avut acceptul Locatorului si nici nu va putea vinde, subinchiria sau dispune de autovehiculul pus la dispozitia sa decât in conditiile prevazute de prezentul contract.

4)Utilizarea auto in afara granitelor României se poate face doar cu acordul expres si scris al Locatorului, care isi rezerva dreptul de a modifica cuantumul chiriei, functie de destinatie, km ce vor fi parcursi, fiind interzisa chiriasului parcurgerea unor rute aflate pe teritoriul Ucrainei si/sau Republicii Moldova, decât cu asumarea raspunderii proprii. 

5)Toate documentele necesare utilizarii autovehiculului sunt inmânate chiriasului inainte de inceperea perioadei de inchiriere, odata cu predarea acestuia si trebuie restituite impreuna cu autovehiculul, in caz contrar chiriasul urmând a fi obligat la plata de penalitati, in cuantum de 200 Euro. 

 1. LIVRAREA AUTOVEHICULULUI 

1.In momentul preluarii masinii clientul trebuie sa prezinte un act de identitate si un permis de conducere valabile. Totii clientii care vor semna procesul verbal de primire al autovehiculului trebuie sa posede permis de conducere valabil pe teritoriul Romaniei , deoarece vor fi considerati si principalul sofer inscris in contract.

 1. In afara soferului principal se admit maxim 2 soferi suplimentari . Toti soferii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: varsta minima: 21 ani si vechime minima 1an 

VII. REZERVARI, MODALITATI DE REZERVARE SI DE PLATA  

 1. Rezervarile vor fi trimise de clienti pe adresa office@rentacar-topcars.ro // paylessromania@gmail.com sau se pot face direct prin completarea formularului on-line . Plata acestora se poate face on-line sau cu cardul sau in momentul preluarii autovehiculului . Daca numarul de zile in care chiriasul utilizeaza autoveniculul este mai mic decat nr de zila platit initial , PLEASE RENT A CAR // PROSPERO RENT AUTO  nu are nici o obligatie de a returna clientului diferenta de pret .
 2. Pentru rezervarile platite anterior preluarii masinii , anularea acestora se poate face gratis cu48 ore inaintea momentului preluarii autovehiculului .Sub acest interval de timp , sau neprezentarea clientului de a prelua masina se taxeaza cu valoarea unei zile de inchiriere .
 3. Daca perioada inchirieri este mai mica decat perioada platita initial, nu se returneaza diferenta de pret . Daca perioada de inchiriere este mai mare decat perioada platita initial  zilele suplimentare se factureaza la pretul de lista. Deasemenea pentru inchirierile pre-platite nu se restitui nici o suma deoarece pretul este mai mic decat pentru rezervarile platite local.

VIII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR: 

1.Locatorul are urmatoarele drepturi si obligatii: 

g)Locatorul nu raspunde pentru bunurile si obiectele uitate in autovehicul de catre chirias .

h). Locatorul nu este responsabil pt nici o dauna adusa vreunei proprietati sau altei persoane din masina in perioada inchirierii

i). Locatorul nu asigura serviciul de Asistenta Rutiera in afara granitelor Romaniei ca drept urmare acesta nu este inclus in tariful de inchiriere si nici in taxa de Cross Border.

2.Chiriasul are urmatoarele drepturi si obligatii: 

a)De a plati contravaloarea chiriei autovehiculului,iar in caz de prelungire a duratei contract  cu acordul Locatorului, sa plateasca la restituirea autovehiculului diferenta de pret ; 

 1. b) Chiriasul (Clientul)  se angajează să utilizeze  în mod corespunzător autovehiculul şi cu grija cuvenită, să respecte toate reglementările şi normele tehnice care se aplică utilizării sale ; pentru orice defectiune aparuta, chiriasul trebuie sa anunte de urgenta Locatorul , telefonic sau prin e-mail, si sa-l lase pe acesta din urma sa hotarasca daca masina va fi inlocuita sau chiriasul va trebui sa remedieze singur problema la cel mai apropiat service autorizat .

c)Chiriasul este obligat sa respecte greutatea maxima admisa pe autovehicul si numarul maxim de pasageri admis , conform normelor tehnice ale producatorului si sa rescpecte legislatia rutiera in vigoare .

 1. d) Chiriasul este obligat sa returneze autovehiculul in aceleasi conditii tehnice si estetice in care l-a preluat . Intotdeauna clientul trebuie sa astepte pana cand unul dintre angajatii firmei semneaza procesul verbal de returnare . In cazul in clientul nu asteapta  sau refuza, indiferent de motiv, ca unul dintre angajatii firmei sa preia masina si sa semneze procesul verbal de returnare , Locatorul este indreptatita sa retina integral garantia clientului si acoperirea integrala a prejudiciilor rezultate. 

e)De a achita amenzile emise de autoritati pentru contraventii sau infractiuni savârsite pe perioada inchirierii de catre conducatorii autovehiculului ce face obiectul prezentului contract; Locatorul este indreptatit sa incaseze de pe cardul clientului sumele necesare achitarii  amenzilor , in momentul in care autoritatile romane comunica locatorului cuantumul acestor amenzi , chiar daca acest moment este ulterior perioadei de inchiriere f)De a suporta costul primei de asigurare facultativa de raspundere civila auto incheiate cu valabilitate in afara teritoriului României (Cartea verde), in cazul in care autovehiculul pus la dispozitia chiriasului, urmeaza a fi folosit in trafic international si costul extinderii asigurarii CASCO pe perioada inchirierii .

g)De a returna autovehiculul, la expirarea duratei contractului, cu toate documentele autovehiculului ce i-au fost puse la dipozitie odata cu acesta, 

h)Vehiculul trebuie returnat cu acelasi nivel de carburant cu care s-a preluat . In caz contrar , Locatorul  este indreptatit sa incaseze 2EUR/litru plus o taxa de serviciu de 50 euro .

i)De a fi in posesia unui permis de conducere cu o vechime de cel putin 1 an si care sa fie valabil in România; in cazul in care autovehiculul a fost condus de o alta persoana decât

chiriasul, raspunderea pentru pagubele cauzate printr-un eveniment rutier revine chiriasului, in solidar cu persoana implicata in eveniment, Locatorul având posibilitatea de urmarire a oricaruia dintre cei 2, pentru recuperarea prejudiciilor; 

j)Chiriasul este obligat sa :

Returneze autovehiculul in locatia si la data prevazuta in contract ; schimbarea acestora este permisa doar cu o notificare scrisa cu minim 24 ora inainte ; depasirea termenului de inchiriere din contract cu mai mult de 1 ora duce la plata unei zile suplimentare de inchiriere la tariful din contract  sa returneze autovehiculul in aceeasi stare tehnica si estetica in care s-a livrat, sa respecte toate clauzele prezentului contract, sa achite taxele de parcare , trecere pod, amenzi circulatie etc , pe toata perioada inchirierii autovehiculului, sa urmareasca pe perioada inchirierii nivelul aerului din pneuri , lichid de spalare parbriz  si sa completeze ori de cate ori este nevoie , sa rezolve cu resurse proprii o pana de cauciuc indiferent de cauza aparitiei, sa returneze autovehiculul cu acelasi nivel de carburant cu care l-a preluat, sa plateasca taxele de parcare,amenzile de circulatie dobandite in perioada cand clientul a utilizat autovehiculul, sa se asigure ca la livrarea autovehicolului actele autovehiculului sunt prezente  in autovehicul, sa prezinte la livrare actele de identitate valabile in original; sa se asigure ca alimenteaza autovehiculul cu carburantul potrivit ; eventuale costuri de reparatii pt utilizarea unui carburant nepotrivit vor fi suportate integral de catre chirias ; 

Nu se accepta amenzile dobandite de client pe motivul ca actele masinii nu erau prezente la masina in perioada inchirierii,clientul fiind obligat sa se asigure de existenta acestora. Nu va permite utilizarea masinii de alte persoane decat cele autorizate de locator. Nu va permite reparatii ale masinii de alte persoane decat cele abilitate de locator. 

 1. k) Chiriasul este obligat sa utilizeze cu grija si in conditii normale autivehiculul inchiriat ; pentru daunele suferite de autovehicul in perioada inchirierii care nu provin in urma unui accident de circulatie cu un alt vehicul Locatorul  are dreptul sa incaseze integral suma necesara reparatiei de la chirias .
 2. UTILIZAREA AUTOVEHICULULUI 

Autovehiculul inchiriat nu are voie sa paraseasca teritoriul Romaniei . Acest lucru poate fi permis doar daca se solicita in scris de catre chirias si cu plata unei taxe suplimentare in functie de categoria masinii  inchiriate .Daca orasul de livrare nu este acelasi cu orasul de returnare , clientul va plati o taxa “one way “ in valoare de 50 eur . 

Pe toata perioada inchirierii chiriasul se obliga sa utilizeze autovehiculul cu buna credinta .

In aceasta perioada , operatiunile de intretinere precum : completare cu lichid de  spalara parbriz, presiune pneuri , schimbare roata de rezerva , etc intra in sarcina chiriasului .

In cazurile in care chiriasul uita vreun consumator electric al autovehiculului  in functiune dupa oprirea motorului iar aceasta fapta duce la consumarea bateriei Locatarul poate remedia situatia contra unei taxe de serviciu de 100 eur la care se adauga cheltuieli de deplasare in valoare de 0.5 euro / km   . Distanta se calculeaza avand ca punct de plecare Bucuresti. Refuzul clientului de a achita aceste sume indreptateste pe Locator sa incaseze sumele respective de pe cardul clientului .

Este interzisa utilizarea autovehiculuilui :in competitii auto,pentru scoli de soferi sau taximetrie, pentru comiterea unor infractiuni, pentru transportul substantelor sau bunurilor interzise de lege. Pentru toate aceste raspunderea apartine exclusiv chiriasului .

Taxe suplimentare :

Livrarile sunt gratuite la birourile  Locatorului cu exceptia birourilor din aeroporturi unde se percepe o taxa de 15 eur / livrare si 15 eur / returnare ,in limita orarului de lucru luni-vineri intre 09-18. Livrarile sau returnarile care nu se incadreaza in acest interval orar se taxeaza cu 10 euro/livrare si 10 euro/returnare 7. În cazul intârzierii in returnarea autovehiculului, chiriasul va fi obligat la plata unor penalitati, astfel: -daca intârzierea este de cel mult 1 ora , fata de ora incetarii contractului, nu se vor percepe penalitati; -incepând cu a 2-a ora de intârziere , chiriasul va fi obligat la plata chiriei/zi, in cuantumul stabilit prin prezentul contract, pâna in momentul, ziua, returnarii autovehiculului. Totodata, Locatorul isi rezerva dreptul de a anunta furtul/abuzul de incredere privind autovehiculul organelor de politie, cu exceptia cazului când intârzierea a fost adusa la cunostinta acestuia, prin orice mijloc de comunicare, iar zilele suplimentare de inchiriere au fost achitate de catre chirias .

 1. GARANTIA

Garantia reprezinta o obligatie ferma a Chiriasului , irevocabila si neconditionata  , de a plati o anumita suma de bani Locatorului in cazul in care Chiriasul nu respecta termenii si conditiile contractului .

Pentru orice masina inchiriata fiecare client trebuie sa plateasca o garantie a carei valoare difera in functie de clasa masinii inchiriate . Neplata acestei garantii poate duce la refuzul Locatorului de a livra masina . Incasarea/Executarea  garantiei de catre Locator se poate face in oricare din urmatoarele situatii :

1) – nu exista pe contractul de inchiriere semnatura agentului de inchirieri care a preluat masina la returnare

2) – masina se intoarce cu mai putin carburant decat s-a livrat, se va incasa combustibilul lipsa plus o taxa de realimentare de 15 euro.

3) – masina se intoarce cu daune si procesul verbal de la politie nu dovedeste nevinovatia clientului ;

4) – masina se intoarce cu defectiuni ale aparaturii de bord  sau defectiuni ale sistemelor care asigura confortul si siguranta pasagerilor ;

5) – la returnare, masina prezinta la interior sau exterior urme ale unei utilizari neglijente : interior sau exterior  murdar , tapiserie patata sau arsa , taiata , etc

6) – la returnarea masinii lipsesc obiecte din inventarul acesteie : scrumiera , triunghi reflectorizant , roata de rezerva , extinctor , cheie roti , trusa medicala , oglinzi reflectorizante , covorase, capace roti, etc 

7) – clientul nu plateste zilele suplimentare de inchiriere

8) – nu respecta una sau mai multe din clauzele din prezentul contract .

9) – clientul nu are , pentru daunele suferite de autovehicul) proces verbal de constatare de la Politie sau de la compania de asigurari (pentru asigurarea CASCO); in cazul in care Locatorul inlocuieste masina defecta a chiriasului cu o alta masina functionala , chiriasul este obligat sa plateasca Locatorului o taxa de 0.5 eur / km (calculata pentru distanta dus-intors de la Bucuresti) in plus fata de cuantumul garantiei; neplata acestei taxe poate duce la refuzul Locatorului de a  livra o alta masina in stare de functionare .

10) – Returnarea autovehicolului in stare excesiv de murdara care necesita o curatare amanuntita ce dureaza mai mult de 1 ora ca autoturismul sa fie adus in starea initiala se va retine din garantie o taxa de 50euro.  

 

 1. ASIGURARI

1.Toate masinile inchiriate detin asigurare de raspundere civila .

 1. Limita de despagubire in cazul asigurarii de raspundere civila este de maxim  300.000 

eur / eveniment in cazul pagubelor materiale si de maxim 1.000.000 eur / eveniment in cazul vatamarilor corporale si decese .

 1. Asigurarea nu acoperă pagubele survenite in urma utilizarea vehiculelor  pentru transportul de substanţe periculoase care necesită o autorizaţie. In acest caz intreaga 

 responsabilitate revine chiriasului .

 1. In urma unui accident , furt , incendiu , pagube produse de animale sau orice alte pagube , chiriasul trebuie sa anunte imediat Locatorul si sa se deplaseze la cea mai apropiata unitate de Politie pentru a abtine proces-verbal de constatare si autorizatie de reparatie. Chiriasul are obligatia de a obtine copie a CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE, ASIGURARII, COPIE CI sau PASAPORT si PERMIS DE CONDUCERE al celuilalt/celorlalte si celorlalti conducatori si autovehicole implicate in evenimentul rutier. Prezentarea unui formular de Constatare Amiabila incomplet, cu date lipsa si neinsotit de documentele prezentate mai sus duce la retinerea integrala a garantiei.

5.Circulatia autovehicolului pe drumuri neautorizate,de ex drumuri forestiere,in cazul acesta daunele vor fi suportate integral de client.

 1. In cazul in care masina este furata in perioada inchirierii , chiriasul are obligatia sa participe la toate demersurile ce trebuiesc facute catre politie , asigurari , etc
 2. În cazul unor avarii aduse autovehiculului, cu exceptia celor provocate prin forta majora , chiriasul raspunde in solidar cu asiguratorul Locatorului pentru toate cheltuielile aferente aducerii la starea initiala a autovehiculului sau inlocuirii acestuia cu unul similar ca marca, tip, an de fabricatie, dotari si valoarea de piata. 
 3. În cazul in care asiguratorul Locatorului acopera in totalitate aceste cheltuieli, chiriasul este exonerat de rasp.  civila, existând in sarcina sa raspunderea penala, in conditiile legii.
 4. Pentru ca pagubele produse in urma unui eveniment rutier sau furt sa poata fi recuperate prin asiguratorul Locatorului, este obligatorie declararea acestora de catre chirias/conducatorul autovehiculului organelor de politie din raza localitatii in care s-a produs evenimentul, urmând ca in caz contrar contravaloarea pagubelor sa fie suportata integral de catre chirias/conducatorul autovehiculului. 

10.În cazul in care autovehiculul a fost condus sub influenta alcoolului si/sau a drogurilor ori altor substante stupefiante, raspunderea in recuperarea materiala a pagubelor apartine in totalitate chiriasului/conducatorul autovehiculului. 

 1. Termenii si conditiile pentru micsorarea responsabilitatii in caz de accident si asigurarea SCDW sunt aplicabile doar daca se prezinta toate documentele prezentate la art.XI pct.4 si sunt valabile doar pe teritoriul Romaniei.

 XIII.CESIUNEA SI DIVIZAREA CONTRACTULUI: 

1.Nici una din partile prezentului contract nu va putea cesiona drepturile si obligatiile ce rezulta din acesta unei terte persoane, fara acordul prealabil, dat in scris, de catre cealalta parte; 

2.Acordul scris se comunica cedentului in termen de 24 ore de la data când acesta a cerut cesionarului consimtamântul; 

3.În cazul in care cesionarul nu raspunde in termenul sus aratat, se considera ca acesta nu a consimtit la cesiunea contractului; 

4.În cazul in care o clauza sau o parte a prezentului contract  va fi declarata nula ori va fi anulata, clauzele ramase valide isi vor produce in continuare efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza sau partea declarata nula sau care este anulata, contine o conditie esentiala pentru prezentul contract. 

XIV.ÎNCETAREA CONTRACTULUI: 

1.Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti, in cazul când oricare dintre parti:

 a)Nu-si executa o obligatie considerata esentiala pentru acest contract cum sunt: -punerea la dispozitie a autovehiculului; -plata chiriei aferente folosirii acestuia;

b)Cesioneaza drepturile si obligatiile sale, prevazute in prezentul contract , fara a avea acordul celeilalte parti; 

c)Îsi incalca oricare dintre obligatiile sale: 

2.Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti. 3.Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea contractului.

 XV.FORTA MAJORA:

 1.Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 24 ore, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 

2.Daca in termen de 24 ore de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din ele sa pretinda daune-interese. 

3.Daunele-interese vor fi cerute de catre proprietar chiriasului in situatia neindeplinirii din culpa sa (chiriasului) a oricareia din obligatiile ce-i revin potrivit contractului, dupa o prealabila notificare scrisa din partea Locatorului. 

XVI.Notificari, litigii, clauze finale: 

1.Orice notificare adresata de una din parti celeilalte, este valabil indeplinita daca va fi transmisa pe cale postala prin scrisoare recomandata, prin telex, fax, e-mail,  telegrama, considerându-se primita de destinatar la data mentionata pe inscrisul doveditor.

 2.În cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantei de la sediul Locatorului.

 3.Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

Change Language
Folosim Cookie pentru analia traficului si imbunatatirea experientei tale de navigare.
There is no selected car class in current office. Please choose another Class!